2023-10-09

PRZEGLĄD PIEŚNI PATRIOTYCZNYCH I ŻOŁNIERSKICH

W tym roku będziemy w Domu Kultury w Głogoczowie organizować XX edycję Przeglądu Pieśni Patriotycznych, Żołnierskich i Wojskowych.

Od wielu lat  w listopadzie obchodzimy święto polskiej piosenki patriotycznej, wojskowej i żołnierskiej. To wydarzenie, to nasza realizacja imprezy w biało-czerwonych barwach, to nasze uczczenie święta Niepodległości. W tym roku planujemy konfrontować talenty młodych ludzi 17 listopada. Zapraszamy uczniów szkół podstawowych miasta i gminy Myślenice oraz ich opiekunów do zapoznania się z regulaminem przeglądu. Jeśli zechcecie wziąć w nim udział, należy jeszcze wypełnić kartę zgłoszenia i RODO.

Załączniki:

11696858582_XX_Przegląd_Pieśni_Patriotycznych_i_Żołnierskich.pdfPobierz
21696858593_karta_zgłoszeń_2023.pdfPobierz
Loga Fundusze Europejskie - Polska Cyfrowa, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostosowanie strony Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu dla potrzeb osób ze specjalnymi wymogami wraz z jej przebudową oraz projektem graficznym i funkcjonalnym została sfinansowana w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 III Osi Programu – Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z internetu, w tym e usług publicznych w szczególności realizuje cele stworzenia trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym 3.2 "Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej".
Nazwa programu: Cyfrowa [e]nergia w kulturze. Program cyfryzacji Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu.

© 2020 mokis.myslenice.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
Zadzwoń