2023-11-10

KONKURS CHOINKA MOJEJ BABCI

Jak co roku na przełomie listopada i grudnia zapraszamy do przygotowywania ozdób choinkowych. Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Głogoczowa, Miejska Biblioteka Publiczna im. Ks. Jana Kruczka - filia w Głogoczowie oraz Wiejski Dom Kultury w Głogoczowie - filia MOKiS są organizatorami konkursu na ozdoby choinkowe wiszące, stroiki oraz szopki. Udział w konkursie biorą wszyscy mieszkańcy Głogoczowa oraz osoby zapisane do Biblioteki w Głogoczowie.

CHOINKA MOJEJ BABCI - postanowienia konkursowe

1. Uczestnik wykonuje ozdobę bożonarodzeniową samodzielnie, do której dopina karteczkę z imieniem, nazwiskiem oraz wiekiem. Dzieci poniżej 1 klasy szkoły podstawowej mogą zgłaszać na konkurs prace wykonane z pomocą osoby dorosłej.
2. Do udziału zapraszamy wszystkich Mieszkańców Głogoczowa, bez względu na wiek. W konkursie mogą wziąć udział również osoby nie mieszkające w Głogoczowie, pod warunkiem posiadania karty bibliotecznej w Bibliotece Publicznej w Głogoczowie.
3. Organizator nie przyjmuje ozdób wykonanych z gotowych szablonów /tzw. wypychanki/, ponadto prace nie powinny zawierać gotowych elementów cudzego autorstwa (np. cliparty, zeskanowane zdjęcia, ilustracje).
4. Ozdoba bożonarodzeniowa to:
- łańcuch (min. 1 – max. 1,5 m)
- ozdoba wisząca (w ilości 3 szt. jednego rodzaju, tak wykonana aby można ją było zawiesić na choince; w przypadku dużej czasochłonności i wysokich kosztów przygotowania ozdoby, Organizatorzy dopuszczają do udziału w konkursie również ozdobę wiszącą w ilości 1 szt.)
- szopka lub stroik świąteczny (stojący).
5. Przewidujemy 4 kategorie wiekowe:
- dzieci przedszkolne i młodsze,
- uczniowie klas I - III szkoły podstawowej,
- uczniowie klas IV - VIII szkoły podstawowej,
- OPEN: młodzież i dorośli
6. Jury przyzna co najmniej jedną nagrodę w każdej grupie wiekowej. Ponadto jury może przyznać nagrody dodatkowe i wyróżnienia w zależności od ilości zgłoszonych prac i poziomu wykonania.
7. Lista osób nagrodzonych będzie dostępna na profilu FB Stowarzyszenia oraz na stronie www.glogoczow.myslenice.pl. Nagrody nieodebrane w ciągu miesiąca od daty oficjalnego ogłoszenia wyników oraz rozdania nagród przechodzą na własność Organizatorów.
8. Uczestnik wyraża zgodę na publikację imienia i nazwiska, wizerunku oraz przekazuje fizycznie ozdobę na rzecz Organizatorów.
9. Organizatorzy: Wiejski Dom Kultury w Głogoczowie – filia MOKiS, Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Głogoczowa, Biblioteka Publiczna w Głogoczowie - Filia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Myślenicach.
10. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość przekazania wybranych prac na kiermasz lub aukcje charytatywne.
11. Konkurs organizowany przy wsparciu finansowym Miasta i Gminy Myślenice w ramach Inicjatywy Lokalnej 2023.

12. TERMINARZ:
Na prace czekamy w dniach od 23 listopada do 7 grudnia 2023r. w godzinach otwarcia Domu Kultury lub Biblioteki.

Ogłoszenie wyników konkursu oraz rozdanie nagród nastąpi w dniu 15 grudnia o godz. 18:00 w siedzibie organizatorów (Dom Kultury, Głogoczów 406).

Ostateczna interpretacja niniejszych postanowień konkursowych należy do Organizatorów.

Prawa Organizatorów
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publicznej prezentacji, w tym także do publikacji w sposób tradycyjny i w przestrzeni elektronicznej wyróżnionych i innych wybranych prac nadesłanych w ramach niniejszego konkursu. Publikowane prace będą podpisane, chyba że ich autor nie wyrazi na to zgody.
Dane osobowe i zarządzanie nimi
Uczestnicy konkursu „Choinka Mojej Babci”, przekazując podpisane prace udostępniają w ten sposób Organizatorom swoje dane osobowe. Podanie danych jest dobrowolne.
Administratorem danych osobowych będą Organizatorzy: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Głogoczowa, Wiejski Dom Kultury w Głogoczowie – filia MOKiS oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Myślenicach – filia w Głogoczowie. Wszystkie instytucje mieszczą się pod adresem: 32 – 444 Głogoczów 406. Wyjaśnień w sprawach związanych z danymi osobowymi udziela Prezes SWIG, kierownik WDK i Biblioteki w Głogoczowie (e-mail: swig@glogoczow.pl, wdk.glogoczow@g.pl, bibl.glogoczow@gmail.com). Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji konkursu plastycznego „Choinka Mojej Babci”. Dane Uczestników konkursu, w tym w szczególności: imię i nazwisko zostaną umieszczone na stronie internetowej Organizatorów oraz mediach opisujących finał konkursu.
Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom.
Dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia, podsumowania konkursu i promocji działań Organizatorów. Po zamknięciu wystawy, dane zostaną usunięte (zniszczone).
Uczestnik ma prawo do wglądu do swoich danych i ewentualnej ich edycji, usunięcia, prawo do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za skutki podania błędnych danych osobowych przez Uczestnika.

www.glogoczow.pl

Loga Fundusze Europejskie - Polska Cyfrowa, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostosowanie strony Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu dla potrzeb osób ze specjalnymi wymogami wraz z jej przebudową oraz projektem graficznym i funkcjonalnym została sfinansowana w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 III Osi Programu – Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z internetu, w tym e usług publicznych w szczególności realizuje cele stworzenia trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym 3.2 "Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej".
Nazwa programu: Cyfrowa [e]nergia w kulturze. Program cyfryzacji Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu.

© 2020 mokis.myslenice.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
Zadzwoń