2023-12-14

XXIV PRZEGLĄD KOLĘD, PASTORAŁEK I PIOSENEK ZIMOWYCH

Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu – filia Wiejski Dom Kultury w Głogoczowie oraz Miasto i Gmina Myślenice zapraszają na kolejną edycję Przeglądu kolęd, pastorałek i piosenek zimowych – Głogoczów 2024.

Zapraszamy do prezentacji dzieci i młodzież ze szkół podstawowych Gminy Myślenice.
Cieszymy się czasem świątecznym i wyrażamy radość śpiewając kolędy, pastorałki i piosenki zimowe.
Konkurs odbędzie się w Wiejskim Domu Kultury w Głogoczowie 19 stycznia 2024 r.
Zapraszamy uczestników na określoną godzinę, występ i obejrzenie występów kolegów z innych szkół.
Jak w latach poprzednich nie będziemy wręczać nagród w dniu prezentacji konkursowych.
Laureaci konkursu zostaną powiadomieni drogą mailową, lista zwycięzców zostanie ogłoszona na stronie internetowej i facebooku WDK. Okolicznościowe dyplomy i nagrody będą do odebrania w późniejszym terminie i miejscu, określonym przez organizatora.

Załączniki:

11702573919_regulamin_kolęda_2024.pdfPobierz
21702573930_karta_zgłoszeń_2024.pdfPobierz
Loga Fundusze Europejskie - Polska Cyfrowa, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostosowanie strony Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu dla potrzeb osób ze specjalnymi wymogami wraz z jej przebudową oraz projektem graficznym i funkcjonalnym została sfinansowana w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 III Osi Programu – Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z internetu, w tym e usług publicznych w szczególności realizuje cele stworzenia trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym 3.2 "Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej".
Nazwa programu: Cyfrowa [e]nergia w kulturze. Program cyfryzacji Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu.

© 2020 mokis.myslenice.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
Zadzwoń