2024-01-23

KREATYWNE ZIMOWISKO GŁOGOCZÓW 2024

Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu proponuje dzieciom i młodzieży szkolnej z Głogoczowa, Beczarki i pozostałych miejscowości z terenu gminy Myślenice, zajęcia twórcze pod wspólną nazwą KREATYWNE ZIMOWISKO w Głogoczowie.

Od 26 stycznia od godziny 17:00 uruchomione zostaną zapisy na  zajęcia dla dzieci poprzez formularz elektroniczny dostepny pod linkiem: https://forms.gle/emeEMQc9Z5TWWegY9

W programie KREATYWNEGO ZIMOWISKA są zajęcia twórcze, taneczne, teatralne, rękodzielnicze, savoir-vivre.

Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 9:00 w środę i piątek i trwają do ok. godziny 13:00. Pomiędzy zajęciami planowana jest przerwa śniadaniowa, a posiłek zapewniają dzieciom rodzice/opiekunowie.

Zajęcia dedykowane dzieciom od 7 do 12 roku życia mieszkającym na terenie gminy Myślenice.

Zajęcia dofinansowane z budżetu Miasta i Gminy Myślenice dla dzieci są bezpłatne.

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem zajęć oraz z klauzulą RODO.
Karta zgłoszenia zostanie umieszczona na stronie w późniejszym terminie.
 

Załączniki:

11706203335_REGULAMIN_UCZESTNICTWA_Kreatywne_Zimowisko_24.pdfPobierz
21706203345_KARTA-UCZESTNICTWA-W-Kreatywnym_Zimowisku_2024-WDK.pdfPobierz
Loga Fundusze Europejskie - Polska Cyfrowa, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostosowanie strony Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu dla potrzeb osób ze specjalnymi wymogami wraz z jej przebudową oraz projektem graficznym i funkcjonalnym została sfinansowana w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 III Osi Programu – Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z internetu, w tym e usług publicznych w szczególności realizuje cele stworzenia trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym 3.2 "Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej".
Nazwa programu: Cyfrowa [e]nergia w kulturze. Program cyfryzacji Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu.

© 2020 mokis.myslenice.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
Zadzwoń