2024-02-09

TURNIEJ INTERPRETACJI BAJKI I BAŚNI STRAGAN BAJEK

Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu, Miasto i Gmina Myślenice oraz Powiat Myślenicki zapraszają na kolejną edycję Turnieju Interpretacji Bajki i Baśni. Zapraszamy do prezentacji dzieci i młodzież ze szkół podstawowych z Powiatu Myślenickiego.

Konkurs na na celu rozbudzenie wśród dzieci i młodzieży zainteresowania książką, jako źródłem wiedzy i przeżyć, uwrażliwienie młodych ludzi na piękno słowa mówionego i pisanego. Turniej umożliwia kontakt z wykonawcami, konfrontację z publicznością oraz spotkanie i uzyskanie porady od profesjonalnych aktorów.

Występ konkursowy nie ogranicza się wyłącznie do recytacji utworu. W prezentacji można wykorzystać, obok żywego słowa, wszystkie środki teatralne, wzbogacające wyraz artystyczny etiudy: śpiew, kostium, rekwizyt, ruch sceniczny, elementy scenografii, muzykę.
Prezentacje oceniać będzie komisja artystyczna powołana przez organizatorów, a kryteriami oceny będzie: dobór repertuaru m.in. do możliwości wykonawcy, oryginalność poszukiwań literackich, kultura słowa – dykcja, technika mówienia, interpretacja (bogactwo, dobór i poziom środków interpretacyjnych odpowiednich do wieku wykonawcy i charakteru utworu), właściwy dobór scenicznych środków wyrazu (rekwizyt, muzyka, element scenografii, światło, ruch itp.)


Organizatorzy rekomendują udział w warsztatach teatralnych organizowanych przed Turniejem 15 marca w godz. 12.00 -14.00, prowadzonych przez certyfikowanego aktora lub aktorkę.


Laureaci Rejonowego Turnieju Interpretacji Bajki i Baśni w Głogoczowie z klas I – VI zostaną zgłoszeni do TIBiB w Kętach a laureaci z klas VII-VIII do  Regionalnego Turnieju Teatralnego. Oba konkursy w Kętach organizowane są dla całej młodzieży szkolnej z Małopolski i województwa Śląskiego w ramach Festiwalu Młodego Aktora.


Zapraszamy do udziału w Turnieju !

Załączniki:

11707915046_Bajka_i_baśń_2024_regulamin.pdfPobierz
21707915069_Karta_zgłoszenia_WDK_24.pdfPobierz
Loga Fundusze Europejskie - Polska Cyfrowa, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostosowanie strony Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu dla potrzeb osób ze specjalnymi wymogami wraz z jej przebudową oraz projektem graficznym i funkcjonalnym została sfinansowana w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 III Osi Programu – Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z internetu, w tym e usług publicznych w szczególności realizuje cele stworzenia trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym 3.2 "Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej".
Nazwa programu: Cyfrowa [e]nergia w kulturze. Program cyfryzacji Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu.

© 2020 mokis.myslenice.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
Zadzwoń