2024-03-12

SZKOLNE KONFRONTACJE PLASTYCZNE

Szkolne Konfrontacje Plastyczne mają dwudziestoletnią historię i opinię najbardziej wymagającego konkursu w naszej gminie. Jednocześnie organizatorzy mają poczucie, że uczestnicy konfrontacji nie tylko rywalizują ze sobą o palmę pierwszeństwa.

Konfrontacje Plastyczne mają w sobie spory pierwiastek edukacyjny. Zanim współuczestnicy usiądą przy stole do pracy plastycznej, muszą wcześniej zapoznać się z tematem, który będzie wiodącym. Przed uczestnikami są tak naprawdę trzy poziomy, które muszą pokonać: pierwszy to ogólny zarys tematyczny, który poznają czytając regulamin konkursu. Drugi w dniu konfrontacji: oglądają krótką prezentację połączoną z wykładem o sztuce i otrzymują szczegółowy temat pracy konkursowej. I trzeci poziom – sama praca twórcza.

W tym roku tematem konkursu będzie "Mój pejzaż".

Konkurs to doskonała okazja do konfrontacji talentów z innymi i rozwijania swoich umiejętności.

Laureaci konkursu otrzymają nagrody i dyplomy, które zostaną wręczone na niepowtarzalnym, jedynym w swoim rodzaju koncercie Tercetu Endemicznego pn."Wiśniowy sad".
Ponadto na koncercie wyeksponowane będą prace konkursowe.
Jest to znakomity sposób docenienia młodych, utalentowanych ludzi.

Załączniki:

11710246460_24_regulamin-konfrontacje_plast_.pdfPobierz
21710246470_karta_zgłoszeń_2024_plastyka.pdfPobierz
Loga Fundusze Europejskie - Polska Cyfrowa, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostosowanie strony Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu dla potrzeb osób ze specjalnymi wymogami wraz z jej przebudową oraz projektem graficznym i funkcjonalnym została sfinansowana w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 III Osi Programu – Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z internetu, w tym e usług publicznych w szczególności realizuje cele stworzenia trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym 3.2 "Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej".
Nazwa programu: Cyfrowa [e]nergia w kulturze. Program cyfryzacji Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu.

© 2020 mokis.myslenice.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
Zadzwoń