2024-04-10

CHARYTATYWNY TURNIEJ SZACHOWY

14 kwietnia 2024 r. o godz. 10:00 w sali widowiskowej Domu Kultury w Głogoczowie odbędzie się Charytatywny Turniej Szachowy Dwójek. Cały dochód z opłaty za wpisowe przeznaczony jest na leczenie Frania Foremnego.

Organizatorami Turnieju są Myślenicka Akademia talentów MAT i Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu - filia Wiejski Dom Kultury w Głogoczowie.

Zapraszamy dwuosobowe teamy, spokrewnione i niespokrewnione.

 Wszystkie informacje zawarte są w Regulaminie.

Załączniki:

11712747398_Regulamin_Turniej_dwójek.pdfPobierz
Loga Fundusze Europejskie - Polska Cyfrowa, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostosowanie strony Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu dla potrzeb osób ze specjalnymi wymogami wraz z jej przebudową oraz projektem graficznym i funkcjonalnym została sfinansowana w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 III Osi Programu – Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z internetu, w tym e usług publicznych w szczególności realizuje cele stworzenia trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym 3.2 "Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej".
Nazwa programu: Cyfrowa [e]nergia w kulturze. Program cyfryzacji Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu.

© 2020 mokis.myslenice.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
Zadzwoń