2024-04-17

KONFRONTACJE PLASTYCZNE - MÓJ PEJZAŻ

Szkolne Konfrontacje Plastyczne. Bieżąca - dwudziesta edycja to MÓJ PEJZAŻ.

Dwadzieścioro uczniów starszych klas szkół podstawowych z terenu gminy Myślenice malowało pejzaż w stylu impresjonistycznym. Modelem była makieta zatopionej Drogini.
Makieta powstała w 2018 r.  jest dziełem rąk Pani Janiny Cegielskiej, członkini Stwoarzyszenia "Droginia dla Pokoleń". Jak wskazuje nazwa Stowarzyszenie zajmuje się głównie historią miejscowości. Członkowie Stowarzyszenia organizują spotkania, warsztaty, pozyskują zdjęcia, wszystko po to, by ocalić od zpomnienia historię wsi, którą teraz kryje woda Zalewu Dobczyckiego.

W załączeniu Stowarzyszenie "Droginia dla Pokoleń".

Załączniki:

11713355172_Stowarzyszenie_Droginia_dla_pokoleń.pdfPobierz
Loga Fundusze Europejskie - Polska Cyfrowa, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostosowanie strony Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu dla potrzeb osób ze specjalnymi wymogami wraz z jej przebudową oraz projektem graficznym i funkcjonalnym została sfinansowana w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 III Osi Programu – Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z internetu, w tym e usług publicznych w szczególności realizuje cele stworzenia trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym 3.2 "Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej".
Nazwa programu: Cyfrowa [e]nergia w kulturze. Program cyfryzacji Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu.

© 2020 mokis.myslenice.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
Zadzwoń