2024-04-19

KONFRONTACJE PLASTYCZNE - MÓJ PEJZAŻ - WYNIKI

W Szkolnych Konfrontacjach Plastycznych wzięło udział 19 uczniów i uczennic ze starszych klas szkół podstawowych. Tematem pracy konkursowej był pejzaż. Młodzież malowała dzieło, którego "modelem" była makieta zatopionej Drogini.

Makieta została wykonana przez panią Janinę Cegielską w 2018 r. i jest stale uzupełniana i powiększana. Opiekuje się nią Stowarzyszenie "Droginia dla Pokoleń", którego członkinią jest autorka.

Uczestnicy konkursu pracowali 90 minut i spod ich pędzli wyszły piękne obrazy, które bedą wyeksponowane w naszej głogoczowskiej galerii Dzwonnica.

Wernisaż wystawy prac będzie 28 kwietnia o godz. 18:00.

Komisja konkursowa przyznała nagrody i wyróżnienia następującym osobom:

I nagroda Julia Hanuszek ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Myślenicach
I nagroda ex aequo Aleksandra Łętocha ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Myślenicach
II nagroda Kornelia Sala ze Szkoły Podstawowej w Krzyszkowicach
II nagroda ex aequo Hanna Norek ze Szkoły Podstawowej w Krzyszkowicach
III nagroda Nikola Ziembla ze Szkoły Podstawowej w Jasienicy
wyróżnienie Karolina Funek ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Myślenicach
wyróżnienie ex aequo Marta Kwiatkowska ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Myślenicach

Nagrody i dyplomy ufundowane przez Myślenicki Osrodek Kultury i Sportu ( Miasto i Gminę Myślenice) zostaną wręczone na koncercie wiosennym 28 kwietnia 2024 r. o godz. 18:00 w Wiejskim Domu Kultury w Głogoczowie.

Organizatorzy składają gratulacje wszystkim uczestnikom konkursu i dziekują pedagogom i rodzicom młodych twórców za opiekę nad Nimi i Ich wspieranie :)

Loga Fundusze Europejskie - Polska Cyfrowa, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostosowanie strony Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu dla potrzeb osób ze specjalnymi wymogami wraz z jej przebudową oraz projektem graficznym i funkcjonalnym została sfinansowana w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 III Osi Programu – Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z internetu, w tym e usług publicznych w szczególności realizuje cele stworzenia trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym 3.2 "Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej".
Nazwa programu: Cyfrowa [e]nergia w kulturze. Program cyfryzacji Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu.

© 2020 mokis.myslenice.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
Zadzwoń