2023-03-29

SZKOLNE KONFRONTACJE MUZYCZNE "WIOSENNE TRELE"

Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu – filia Wiejski Dom Kultury w Głogoczowie oraz Miasto i Gmina Myślenice zapraszają młodych pasjonatów śpiewu na 19 edycję Szkolnych Konfrontacji Muzycznych „Wiosenne trele”, która odbędzie się 21 kwietnia 2023 r.

Zapraszamy do prezentacji dzieci i młodzież ze szkół podstawowych z terenu gminy Myślenice. Chcemy umożliwić uczestnikom wyśpiewanie swojej pasji i radości. Nie narzucamy tematu, jedynym koniecznym kryterium jest wykonanie piosenki w języku polskim.

Aby zakwalifikować się do konkursu należy wypełnić kartę zgłoszenia i wysłać jej skan na adres mailowy domkultury.glogoczow@gmail.com do dnia 13 kwietnia 2023 r.

Załączniki:

11680091538_23_regulamin-konfrontacje_muzyczne.pdfPobierz
21680091562_karta_zgłoszeń_2023_muzyka.pdfPobierz
Loga Fundusze Europejskie - Polska Cyfrowa, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostosowanie strony Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu dla potrzeb osób ze specjalnymi wymogami wraz z jej przebudową oraz projektem graficznym i funkcjonalnym została sfinansowana w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 III Osi Programu – Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z internetu, w tym e usług publicznych w szczególności realizuje cele stworzenia trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym 3.2 "Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej".
Nazwa programu: Cyfrowa [e]nergia w kulturze. Program cyfryzacji Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu.

© 2020 mokis.myslenice.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
Zadzwoń