Kontakt

Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu – filia Wiejski Dom Kultury w Głogoczowie

32 – 444 Głogoczów 406, tel. 12 273 77 11 tel. 500 693 675

e-mail: wdk.glogoczow@myslenice.pl

Godziny pracy:

poniedziałek 8.00 – 16.00

wtorek 12.00 – 20.00

środa 8.00 – 16.00

czwartek 9.30 – 17.30

piątek 12.00 – 20.00

sobota, niedziela – podczas imprez


Loga Fundusze Europejskie - Polska Cyfrowa, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostosowanie strony Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu dla potrzeb osób ze specjalnymi wymogami wraz z jej przebudową oraz projektem graficznym i funkcjonalnym została sfinansowana w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 III Osi Programu – Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z internetu, w tym e usług publicznych w szczególności realizuje cele stworzenia trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym 3.2 "Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej".
Nazwa programu: Cyfrowa [e]nergia w kulturze. Program cyfryzacji Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu.

© 2020 mokis.myslenice.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
Zadzwoń